Wednesday, July 25, 2007

MATA PELAJARAN BAGI FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG²

KETERANGAN MATA PELAJARAN
FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG²
UNIVERSITI AL- AZHAR
MESIR

Tahun Pertama

1 - Fiqh ( Bab² yang berkaitan dengan Ibadat spt Solat, Berpuasa dll )
2 - Usul Fiqh
3 - Sejarah Perundangan Islam
4 - Ulum Al-Hadis
5 - Pengenalan Ilmu Undang²
6 - Sejarah Undang²
7 - Perlembagaan Undang²
8 - Bahasa Inggeris
9 - Al-Quran
10 - Pertubuhan Antarabangsa
11 - Ilmu Jenayah dan Hukuman
12 - Esei

Tahun Kedua

1 - Fiqh ( Bab² yang berkaitan dengan Muamalat spt Jual beli, Sewa dll )
2 - Fiqh Perbandingan Mazhab ( berkaitan bab Ibadat )
3 - Usul Fiqh
4 - Undang² Antarabangsa Am
5 - Undang² Civil
6 - Ekonomi dan Ko-Operasi
7 - Undang² Pentadbiran Awam
8 - Isu Fqh Semasa
9 - Bahasa Inggeris
10 - Al-Quran
11 - Esei

Tahun Ketiga

1 - Fiqh ( Bab² yang berkaitan dengan Munakahat spt Perkahwinan, Talak dll )
2 - Fiqh Perbandingan Mazhab (berkaitan bab Muamalat )
3 - Usul Fiqh
4 - Undang² Kekeluargaan Islam ( Perkahwinan )
5 - Undang² Civil
6 - Politikal Ekonomi
7 - Undang² Perniagaan
8 - Undang² Jenayah Am
9 - Pentadbiran Kehakiman
10 - Bahasa Inggeris
11 - Al-Quran
12 - Esei

Tahun Keempat

1 - Fiqh ( Bab² yang berkaitan dengan Qada’ spt Kehakiman dan Jihad )
2 - Fiqh Perbandingan Mazhab ( berkaitan bab Munakahat )
3 - Usul Fiqh
4 - Undang² Jenayah Khas
5 - Undang² Civil
6 - Pentadbiran Awam
7 - Prosedur Civil & Perniagaan
8 - Undang
9 - Undang² Kekeluargaan Bukan Islam
10 - Perbendaharaan Harta & Cukai
11 - Terminologi Undang²
12 - Al-Quran
13 - Esei

Tahun Kelima

1 - Fiqh
2 - Fiqh Perbandingan Mazhab
3 - Usul Fiqh
4 - Prosedur Perintah Mahkamah
5 - Undang² Antarabangsa Khas
6 - Undang² Pertanian
7 - Prosedur Jenayah
8 - Undang² Civil
9 - Undang² Kekeluargaan Islam ( Pusaka )
10 - Terminologi Undang²
11 - Al-Quran
12 - Undang² Buruh
13 - Esei

No comments: